NL | EN

Voeding naar vergister

Info

U kan in deze tool enkel de gele velden manueel aanpassen. Door heen de tool zijn er steeds in groen gemarkeerde velden te zien welke uitleg verschaffen over de in te vullen waarden. Indien u een aanpassing doet in deze velden, is het steeds nodig om helemaal onderaan op "(her)bereken" te klikken om het uiteindelijk resultaat te updaten.Vul de verschillende voedingstromen in naar de vergister
  Ton/jr DS (%) N (kg/t) P2O5 (kg/t)
Varkensmest: ruwe mest  
Varkensmest: dikke fractie  
Rundermest: ruwe mest  
Rundermest: dikke fractie  
Kippenmest  
Maïs  
Organisch Biologisch afval (OBA)

  Ton/jr DS (%) DS (Ton/jr) N (Ton/jr) P (Ton/jr)
Totale voeding naar vergister
Deze cijfers zijn ter informatie om een idee te geven over hoge en lage concentraties voor OBA-stromen.
OBA : lage N-concentratie kg/t
OBA : hoge N-concentratie kg/t
OBA : lage P-concentratie kg/t
OBA : hoge P-concentratie kg/t
OBA : laag % Droge stof (DS) %DS
OBA : hoog % Droge stof (DS) %DS

Enkele ogenblikken geduld ...
Uw download start binnen enkele seconden.

Loading...